Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2011 [O]
Drahé děti! Děkujte se mnou Nejvyššímu za mojí přítomnost s vámi. Mé srdce je radostné, když hledí na lásku a radost při prožívání mých poselství. Mnozí jste je přijaly, ale očekávám a hledám všechna srdce, která usnula, aby se probudila ze spánku nevěry. Přibližte se, dítka, ještě více mému Neposkvrněnému srdci, abych vás všechny mohla vést k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


17. červen 2011 [O] (Mimořádná)
2. červenec 2011 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte