Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2011 [O]
Drahé děti! Moje modlitba dnes je za vás všechny, kteří žádáte milost obrácení. Klepete na bránu mého srdce, ale bez naděje a modlitby, v hříchu, a bez svátosti smíření s Bohem. Zanechte hřích, a rozhodněte se, dítka, pro svatost. Jenom tak vám mohu pomoci a vyslyšet vaše modlitby a žádat přímluvu před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství


20. květen 2011 [O] (Mimořádná)
2. červen 2011 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte