Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 2010 [O]
Drahé děti! Tento čas ať je pro vás časem modlitby. Moje výzva vám chce být, dítka, výzvou, abyste se rozhodli následovat cestu obrácení, proto, modlete se a žádejte přímluvu všech svatých. Ať vám oni budou příklad i podnět, i radost k věčnému životu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. říjen 2010 [O] (Mimořádná)
2. listopad 2010 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte