Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. října 2010 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti, Dnes vás vyzývám k pokorné, děti moje, pokorné zbožnosti. Vaše srdce mají být spravedlivá. Vaše kříže, ať jsou prostředkem v boji proti hříchu současnosti. Vaší zbraní ať je trpělivost a bezmezná láska, láska, která umí čekat a která vás učiní schopnými rozpoznat Boží znamení, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všem těm, kteří ji hledají v temnotě lži. Děti moje, apoštolové moji, pomozte mi otevřít cesty mému Synu. Ještě jednou vás vyzývám k modlitbě za vaše pastýře. S nimi budu triumfovat. Děkuji vám.

25. září 2010 [O] (Měsíční)
25. říjen 2010 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte