Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2010 [O]
Drahé děti! S velikou radostí vás chci i dnes znovu vyzvat: modlete se, modlete se, modlete se: Ať pro vás tento čas bude časem osobní modlitby. Během dne si najděte místo, kde se budete v usebranosti radostně modlit. Já vás miluji a všem vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. září 2010 [O] (Mimořádná)
25. září 2010 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte