Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2010 [O]
Drahé děti! Znovu vás vyzývám - následujte mne s radostí. Všechny vás chci vést ke svému Synu a vašemu Spasiteli. Nejste si vědomi, že bez Něj nemáte radost a mír, a ani budoucnost, ani život věčný. Proto, dítka, využijte tento čas radostné modlitby a oddanosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. srpen 2010 [O] (Mimořádná)
2. září 2010 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte