Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. července 2010 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! Moje mateřská výzva, kterou vám dnes dávám je výzva pravdy a života. Můj Syn, který je život, vás skutečně miluje a zná. Abyste poznaly a milovaly sebe, musíte poznat mého Syna, a abyste poznaly a milovaly druhé, musíte v nich vidět mého Syna. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, abyste pochopily a svobodným duchem se odevzdaly a v plnosti proměnily a tím způsobem Království nebeské ve svém srdci na zemi měly. Děkuji vám.

25. červen 2010 [O] (Roční)
2. srpen 2010 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte