Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2010 [O]
Drahé děti! S radostí vás všechny vyzývám, žijte moje poselství s radostí. Jenom tak budete moci být, dítka, blíže mému Synu. Já vás chci všechny vést jenom k Němu a v Něm najdete pravý mír a radost svého srdce. Všem vám žehnám a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. červen 2010 [O] (Mimořádná)
25. červen 2010 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte