Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. června 2010 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti, dnes vás vyzývám, abyste půstem a modlitbou prorazily cestu, kterou můj Syn vejde do vašeho srdce. Přijměte mne jako matku a posla Boží lásky a touhy po vaší spáse. Osvoboďte se všeho toho z minulosti co vás zatěžuje a dává pocit viny, všeho toho, co vás dovedlo do klamu – temnoty. Přijměte světlo. Zroďte se znovu ve spravedlnosti mého Syna. Děkuji vám!

25. květen 2010 [O] (Měsíční)
25. červen 2010 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte