Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2010 [O]
Drahé děti! Bůh vám dal milost, abyste žily a chránily všechno dobré, co je ve vás i kolem vás, a abyste povzbuzovaly druhé, aby byli lepší a svatější, ale ani satan nespí a přes modernizmus vás odvrací a vede na svoji cestu. Proto, dítka, v lásce k mému Neposkvrněnému Srdci, milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání. Tak váš život bude mít smysl a mír bude vládnout na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. květen 2010 [O] (Mimořádná)
2. červen 2010 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte