Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2010 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy se i příroda připravuje vydat ty nejkrásnější barvy v roce, vás já vyzývám, dítka, otevřete svá srdce Bohu Stvořiteli, aby vás On proměnil a utvářel podle svého obrazu, aby se tak všechno dobro, které usnulo ve vašem srdci, probudilo k novému životu a k touze po věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. únor 2010 [O] (Mimořádná)
2. březen 2010 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte