Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2009 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste obnovily modlitbu ve svých rodinách. Připravte se s radostí na Ježíšův příchod. Dítka, ať vaše srdce budou čistá a vlídná, aby tak láska a teplo tekly skrze vás do každého srdce, které je daleko od jeho lásky. Dítka, buďte moje vztažené ruce, ruce lásky pro všechny, kteří se ztratili, kteří nemají více víru a naději. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. listopad 2009 [O] (Mimořádná)
2. prosinec 2009 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte