Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 2009 [O]
Drahé děti! I dnes vám přináším svoje požehnání a všem vám žehnám a vyzývám vás, abyste rostly na této cestě, kterou Bůh skrze mne začal pro vaši spásu. Modlete se, postěte se a radostně svědčte o své víře, dítka, a ať je vaše srdce stále naplněno modlitbou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. říjen 2009 [O] (Mimořádná)
2. listopad 2009 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte