Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. září 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! Dnes vás mateřským srdcem vyzývám, abyste se naučily odpouštět, úplně a bezpodmínečně. Trpíte nespravedlnosti, zrady a pronásledování, ale tím jste Bohu bližší a milejší. Děti moje, modlete se o dar lásky. Jenom láska všechno odpouští, jako můj Syn odpouští. Jeho následujte. Já jsem mezi vámi a modlím se, abyste až přijdete před svého Otce mohli říci: „Tady jsem Otče, Tvého Syna jsem následoval, lásku jsem měl a srdcem jsem odpouštěl, protože jsem v Tvůj soud věřil a v Tebe doufal. Děkuji vám!

25. srpen 2009 [O] (Měsíční)
25. září 2009 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte