Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2009 [O]
Drahé děti! Dnes vás znovu vyzývám k obrácení. Dítka, nejste dostatečně svatí a nevyzařujete svatost druhým, proto modlete se, modlete se, modlete se a pracujte na osobním obrácení, abyste tak byli druhým znamením Boží lásky. Já jsem s vámi a vedu vás k věčnosti po které má žíznit každé srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. srpen 2009 [O] (Mimořádná)
2. září 2009 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte