Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2009 [O]
Drahé děti! V tomto čase vás všechny vyzývám, abyste se modlily za příchod Ducha svatého na každé pokřtěné stvoření, aby vás Duch svatý všechny obnovil a vedl vás na cestu svědectví vaší víry, vás i všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Komentář k poselství


2. květen 2009 [O] (Mimořádná)
2. červen 2009 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte