Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. května 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! Už dlouho vám dávám svoje mateřské srdce a nabízím svého Syna. Vy mne odmítáte. Dovolujete, aby vás hřích stále více zachvacoval. Dovolujete, aby vás ovládal a ubíral vám soudnost. Moje ubohé děti, rozhlédněte se kolem sebe a dívejte se na znamení času. Což myslíte, že můžete být bez Božího požehnání? Nedovolte, aby vás temnota obklopila. Z hlouby srdce zavolejte mého Syna. Jeho jméno zahání i největší tmu. Já budu s vámi, jenom mne zavolejte: 'Tady jsme Matko, veď nás?' Děkuji vám.
Panna Maria byla velmi smutná. Řekla jen poselství a požehnala nás.

25. duben 2009 [O] (Měsíční)
25. květen 2009 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte