Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2008 [O]
Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, dítka, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby On vás vedl a chránil vás od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. prosinec 2008 [O] (Mimořádná)
25. prosinec 2008 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte