Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 2008 [O]
Drahé děti! Ať váš život bude znovu rozhodnutím pro mír. Buďte radostnými nositeli míru a nezapomínejte, že žijete v milostiplném čase, ve kterém vám Bůh skrze moji přítomnost dává veliké milosti. Neuzavírejte se, dítka, ale využijte tento čas, a žádejte dar míru a lásky pro svůj život, abyste se stali svědky ostatním. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. září 2008 [O] (Mimořádná)
2. říjen 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte