Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2008 [O]
Drahé děti! V tomto čase, kdy myslíte na tělesný odpočinek, vás já vybízím k obrácení. Modlete se a pracujte tak, aby vaše srdce toužilo po Bohu Stvořiteli, který je pravý odpočinek vaší duše a vašeho těla. At On vám odhalí svoji tvář a at vám On dá svůj mír. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství


2. červenec 2008 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte