filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/default/temp/data-default-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Buďte radostnými nositeli míru a lásky - Poselství z Medžugorje, 25. června 2008 - Panna Maria z Medžugorje - text.medjugorje.ws
Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2008 [O]
Drahé děti! I dnes vás s velikou radostí ve svém srdci vybízím, abyste mne následovaly a poslouchaly moje poselství. Buďte radostnými nositeli míru a lásky v tomto nepokojném světě. Já jsem s vámi a všem vám žehnám s mým Synem Ježíšem, Králem míru. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství


2. červen 2008 [O] (Mimořádná)
2. červenec 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte