Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2008 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy mi Bůh dovolil, abych byla s vámi, vás, dítka, znovu vybízím k obrácení. Pracujte na spasení světa zvláštním způsobem dokud jsem s vámi. Bůh je milosrdný a dává zvláštní milosti, a proto je žádejte skrze modlitbu. Já jsem s vámi a nenechávám vás samy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. květen 2008 [O] (Mimořádná)
2. červen 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte