Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2008 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás znovu vybízím k modlitbě a odříkání. Ať je váš den propleten malými, vroucími modlitbami za všechny ty, kteří nepoznali Boží lásku. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

Komentář k poselství


2. únor 2008 [O] (Mimořádná)
2. březen 2008 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte