Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 2. června 2007 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! I v tomto těžkém čase, dítka, mne Boží láska posílá k vám. Děti moje, nebojte se. Já jsem s vámi. S plnou důvěrou mi dejte svoje srdce, abych vám mohla pomoci, abyste poznaly znamení doby ve které žijete. Já vám pomohu, abyste poznaly lásku mého Syna. Skrze vás budu triumfovat.
Panna Maria požehnala všem přítomným a modlila se za kněze. Zdůraznila význam kněžského požehnání, že rukama kněze nám žehná její Syn.

25. květen 2007 [O] (Měsíční)
25. červen 2007 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte