Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2007 [O]
Drahé děti! Proste se mnou Ducha Svatého, aby vás vedl v hledání Boží vůle na cestě vaší svatosti. A vy, kteří jste daleko od modlitby obraťte se, a žádejte v tichosti svého srdce spásu své duše a syťte ji modlitbou. Já vás všechny jednotlivě žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


2. květen 2007 [O] (Mimořádná)
2. červen 2007 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte