Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2007 [O]
Drahé děti! Chci vám ze srdce poděkovat za vaše svatopostní odříkání. Chci vás povzbudit, abyste otevřeným srdcem i nadále žily půst. Půstem a odříkáním, dítka, budete silnější ve víře. V Bohu každodenní modlitbou naleznete pravý mír. Já jsem s vámi a nejsem unavená. Chci vás všechny odvést se sebou do ráje, proto se každodenně rozhodněte pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


18. březen 2007 [O] (Roční)
2. duben 2007 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte