Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 2006 [O]
Drahé děti! I dnes jsem s vámi a všechny vás vyzývám k úplnému obrácení. Rozhodněte se pro Boha, dítka, a naleznete v Bohu mír, který hledá vaše srdce. Následujte životy svatých a ať jsou vám oni příkladem a já vás budu povzbuzovat, dokud mi Nejvyšší dovolí být s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. září 2006 [O] (Mimořádná)
2. říjen 2006 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte