Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2006 [O]
Drahé děti! V této době nemyslete jenom na odpočinek svého těla, ale dítka, najděte si čas i pro duši. Ať k vám v tichosti Duch svatý hovoří a dovolte mu, aby vás obracel a měnil. Já jsem s vámi a před Bohem se přimlouvám za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

2. červenec 2006 [O] (Mimořádná)
2. srpen 2006 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte