Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2006 [O]
Odvahu, dítka! Rozhodla jsem se vést vás cestou svatosti. Zřekněte se hříchu a vyjděte cestou spásy, cestou kterou vybral můj Syn. Přes všechno vaše trápení a utrpení, Bůh pro vás najde cestu radosti. Proto se vy, dítka, modlete. My jsme vám blízko svojí láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

18. březen 2006 [O] (Roční)
2. duben 2006 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte