Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2005 [O]
Drahé děti! I dnes vám nesu v náručí malého Ježíše, Krále míru, aby vám požehnal svým mírem. Dítka, dnes vás zvláštním způsobem vybízím, abyste byli mými nositeli míru v tomto neklidném světě. Bůh vám požehná. Dítka, nezapomeňte, já jsem vaše matka. Všem vám žehnám zvláštním požehnáním s malým Ježíšem v náručí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. listopad 2005 [O] (Měsíční)
25. prosinec 2005 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte