Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. července 2005 [O]
Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste krátkými a vroucími modlitbami naplnily váš den. Když se modlíte, vaše srdce je otevřeno a Bůh vás má rád zvláštní láskou a dává vám zvláštní milosti. Proto využijte tento milostiplný čas a věnujte ho Bohu více než kdy dosud. Postěte se a odříkejte si devítidenními pobožnostmi, aby satan byl daleko od vás a milost kolem vás. Já jsem vám blízko a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. červen 2005 [O] (Roční)
25. srpen 2005 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte