Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2004 [O]
Drahé děti! V tomto čase vás všechny volám, abyste se modlily na moje úmysly. Zvláště se, dítka, modlete za ty, kteří ještě nepoznaly lásku Boží a nehledají Boha Spasitele. Buďte vy, dítka, moje vztažené ruce a svým příkladem je přibližte mému Srdci a Srdci mého Syna. Bůh vám to vynahradí milostmi a veškerým požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

25. říjen 2004 [O] (Měsíční)
2. prosinec 2004 [O] (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte