Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. října 2004 [O]
Drahé děti! Toto je čas milosti pro rodinu a proto vás vyzývám: obnovte modlitbu. V srdci vaší rodiny ať bude Ježíš. Učte se v modlitbě milovat vše co je svaté. Následujte životy svatých, aby vám tak oni byli podnětem a učiteli na cestě svatosti. Ať se každá rodina stane svědkem lásky v tomto světě bez modlitby a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. září 2004 [O] (Měsíční)
25. listopad 2004 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte