Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2004 [O]
Drahé děti! Volám vás všechny k obrácení srdce. Rozhodněte se, jako v prvních dnech mého příchodu sem, k úplné proměně svého života. Tak budete, dítka, mít sílu kleknout a před Bohem otevřít své srdce. Bůh uslyší vaše modlitby a vyslyší je. Já se před Bohem přimlouvám za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!

25. červenec 2004 [O] (Měsíční)
25. září 2004 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte