Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2004 [O]
Drahé děti! I dnes je v mém srdci radost. Chci vám poděkovat, že činíte můj plán uskutečnitelným. Každý z vás je důležitý, proto, dítka, modlete se a radujte se se mnou kvůli každému srdci, které se obrátilo a stalo se prostředkem míru ve světě. Modlitební skupiny jsou silné a mohu na nich vidět, dítka, že Duch Svatý působí ve světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. květen 2004 [O] (Měsíční)
25. červen 2004 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte