Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. června 2004 [O] - Zjevení pro vizionářku Ivanku
Zjevení trvalo 9 minut a Ivanka je prožila ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila pouze Ivančina rodina, manžel a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Modlete se za ty rodiny, které nepoznaly lásku mého Syna. Přijměte mé mateřské požehnání.
Panna Maria byla radostná a obšírně Ivance vyprávěla o svém životě.

25. červen 2004 [O] (Měsíční)
25. červenec 2004 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte