Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2004 [O]
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste ještě silněji žily moje poselství v pokoře a lásce, aby vás Duch svatý naplnil svojí milostí a silou. Jenom tak budete svědky míru a odpouštění. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 2004 [O] (Měsíční)
25. květen 2004 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte