Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2004 [O]
Drahé děti! I dnes vás volám, abyste se otevřely modlitbě. Zvláště nyní v tomto milostiplném čase otevřte svá srdce, dítka, a projevte svoji lásku Ukřižovanému. Jenom tak naleznete mír a modlitba poteče z vašeho srdce světem. Buďte příkladem, dítka, a podnětem k dobru. Já jsem vám blízko a mám vás všechny ráda. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

18. březen 2004 [O] (Roční)
25. duben 2004 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte