Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2003 [O]
Drahé děti! Volám vás i dnes, abyste se otevřely modlitbě. V uplynulém postním období jste pochopili, jak jste malí a jak malá je vaše víra. Dítka, rozhodněte se i dnes pro Boha, aby On ve vás a skrze vás měnil srdce lidí, a i vaše srdce. Buďte radostnými nositeli vzkříšeného Ježíše v tomto neklidném světě, který žízní po Bohu a po tom všem, co je od Boha. Já jsem s vámi, dítka, a mám vás ráda zvláštní láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 2003 [O] (Měsíční)
25. květen 2003 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte