Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 2002 [O]
Drahé děti! I v tomto neklidném čase vás volám k modlitbě. Dítka, modlete se za mír, aby ve světě každý člověk pocítil lásku k míru. Jenom, když duše najde mír v Bohu, cítí se spokojeně a láska poteče světem. A zvláštním způsobem, dítka, jste voláni, abyste žili a svědčili o míru, míru ve vašich srdcích a v rodinách, a skrze vás se mír rozlije i světem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


25. srpen 2002 [O] (Měsíční)
25. říjen 2002 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte