Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2002 [O]
Drahé děti! I dnes jsem s vámi v modlitbě, aby vám Bůh dal ještě silnější víru. Dítka, vaše víra je malá a nejste si ani vědomi nakolik přesto nejste ochotni žádat od Boha dar víry. Proto jsem s vámi, abych vám pomohla pochopit, dítka, moje poselství, a abyste je uvedli do života. Modlete se, modlete se, modlete se a jenom ve víře a skrze modlitbu vaše duše najde mír a svět radost, že bude s Bohem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


25. červenec 2002 [O] (Měsíční)
25. září 2002 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte