Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2002 [O]
Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se sjednotily s Ježíšem v modlitbě. Otevřete mu svoje srdce a darujte mu všechno, co je v něm: radosti, zármutky i nemoci. Ať vám toto bude časem milosti. Modlete se, dítka, a ať každý okamžik bude Ježíšův. S vámi jsem a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


18. březen 2002 [O] (Roční)
25. duben 2002 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte