Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2002 [O]
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás zvu, abyste se staly Ježíšovými přáteli. Modlete se o mír ve vašich srdcích a pracujte na osobním obrácení. Dítka, jenom tak se budete moci stát svědky míru a Ježíšovy lásky ve světě. Otevřte se modlitbě, aby vám modlitba byla potřebná. Obracejte se, dítka, a pracujte, aby co nejvíce duší poznalo Ježíše a Jeho lásku. Já jsem vám blízko a všem vám žehnám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

25. leden 2002 [O] (Měsíční)
18. březen 2002 [O] (Roční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte