Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. září 2001 [O]
Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě, zvláště dnes, když satan chce válku a nenávist. Já vás znovu vyzývám, dítka, modlete se a postěte, ať vám Bůh dá mír. Svědčte o míru každému srdci a buďte nositeli míru v tomto neklidném světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. A vy se nebojte, protože kdo se modlí, nebojí se zla a nemá nenávist v srdci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství


25. srpen 2001 [O] (Měsíční)
25. říjen 2001 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte