Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. května 2001 [O]
Drahé děti ! V tomto milostném čase vás volám k modlitbě. Dítka, pracujete hodně, ale bez Božího Požehnání. Žehnejte a hledejte moudrost Ducha Svatého, aby vás vedl v tomto čase, abyste pochopili a žili v milosti tohoto času. Obracejte se, dítka, a klekněte si v tichosti svého srdce. Dejte Boha do středu vaší bytosti, abyste tak mohli v radosti svědčit o kráse, kterou Bůh neustále dává do vašeho života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. duben 2001 [O] (Měsíční)
25. červen 2001 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte