Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2001 [O]
Drahé děti ! I dnes vás vybízím k modlitbě. Dítka, modlitba dělá zázraky. Když jste unavení a nemocní a neznáte smysl svého života, vezměte růženec a modlete se, modlete se stále, dokud se vám modlitba nestane radostným setkáním s vaším Spasitelem. S vámi jsem a přimlouvám se a modlím se za vás, dítka. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. březen 2001 [O] (Měsíční)
25. květen 2001 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte