Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2001 [O]
Drahé děti ! Toto je čas milosti. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, dokud nepochopíte Boží lásku ke každému z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. leden 2001 [O] (Měsíční)
25. březen 2001 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte