Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. března 2000 [O]
Drahé děti ! Modlete se a využijte tento čas, protože toto je čas milosti. Já jsem s vámi a před Bohem se přimlouvám za každého z vás, aby se vaše srdce otevřelo Bohu a lásce Boží. Dítka, modlete se bez ustání, dokud se vám modlitba nestane radostí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. únor 2000 [O] (Měsíční)
25. duben 2000 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte