Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. února 2000 [O]
Drahé děti ! Probuďte se ze spánku nevěry a hříchu, protože toto je čas milosti, který vám Bůh dává. Využijte tento čas a žádejte od Boha milost uzdravení svého srdce, abyste srdcem hleděly na Boha i člověka. Modlete se zvláštním způsobem za ty, kteří nepoznali Boží lásku a svým životem vydávejte svědectví, aby i oni poznali Boha a jeho nesmírnou lásku. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. leden 2000 [O] (Měsíční)
25. březen 2000 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte