Jazyk 
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2000 [O]
Drahé děti ! Volám vás, dítka, k neustálé modlitbě. Když se modlíte, Bohu jste bližší a On vás povede cestou míru a spásy. Proto vás dnes vybízím, abyste dávali mír druhým. Jenom v Bohu je pravý mír. Otevřte svoje srdce a staňte se dárci míru a druzí budou ve vás a skrze vás odhalovat mír a tak budete vydávat svědectví Božímu míru a lásce, kterou vám On dává. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

25. prosinec 1999 [O] (Měsíční)
25. únor 2000 [O] (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte